placeholderkohatäide Täidab ajutiselt hilisemaks kasutamiseks varutud välja