workflow (1)töövoog Arvuti puhul tööteplaneerimine ehk sõltumatute töödete järjestuse loomine