CGI (1) (Computer Graphics Interface)arvutigraafika liides Graafikasüsteemi seadmesõltuvate ja seadmesõltumatute osade vaheline standardliides, mis on defineeritud tarkvarastandardiga ISO 9636.

Arvutigraafika loomiseks, kuvamiseks ja printimiseks kasutatavad seadmed on väga erinevad nii oma tööpõhimõttelt kui teostuselt ning kuidagi on vaja tagada, et näit. väljaprinditud pilt oleks võimalikult sarnane ekraanil nähtava pildiga. CGI defineerib programmikeele, mis võimaldab kirjutada kuvaritele, printeritele ja plotteritele selliseid draivereid, et neid seadmeid saab panna tööle mistahes platvormil. See tähendab, et kõik graafikaseadmed peavad aru saama CGI-keelsetest käskudest. Kuna see kehtib kõigi graafikaseadmete kohta sõltumata nende tüübist, siis öeldakse, et CGI on seadmesõltumatu keel.

CGI eelkäijaks oli teine rahvusvaheline standard GKS (Graphical Kernel System). Kui CGI tegeleb individuaalsete seadmetega, siis GKS tegeles tervete tööjaamadega (arvuti koos välisseadmetega).

Kuigi CGI määrab ära selle, kuidas tuleb kirjutada draivereid ja kuidas toimub infovahetus seadmete vahel, ei tegele see graafikaandmete ülekandmisega ühest seadmest teise. Selleks on olemas teine standard CGM (Computer Graphic Metafile) Although CGI determines how device drivers are written and how information is conveyed among devices, it does not actually handle the transferring of graphic information. The standard for describing the graphics themselves is CGM (computer graphic metafile), which is also derived from GKS.