VPI (Virtual Private Internet)virtuaalne privaat-Internet TradeWave Corporation’i loodud süsteem, mis tekitab üle Interneti toimiva privaatvõrgu. Sellisel võrgul on oma turvasüsteem, mis tunnistab võrgu liikmetena ainult antud firma allasutusi ja personali. Virtuaalset privaat-Internetti võib laiendada nii, et sinna kuuluvad ka valitud kliendid ja tarnijad. On odavam kasutada VPI-d kui üles seada ja töös hoida privaatset laivõrku (WAN) või EDI puhul kasutatavat hüvisvõrku (VAN).

Erinevalt laivõrgust ja hüvisvõrgust ei võimalda VPI saada kontrolljälge (audit trail) ja haldusinfot