acronymakronüüm Mitme sõna algustähtedest moodustatud tehissõna. Akronüümid on näit. laser, sonar, radar, aids jne., s.t. ainult need lühendid, mida hääldatakse iseseisva sõnana, mitte tähekaupa. Kui lühendit hääldatakse tähekaupa, siis on tegemist lihtsalt kiirkirjaga. 99% võrgukeele lühenditest kuulub kiirkirja kategooriasse

Vt. ka Netlingo