content centric softwaresisukeskne tarkvara Erinevalt vanemast töötluskesksest tarkvarast, kus sisu (andmeid) söödeti programmi sisse, on sisukeskne tarkvara ehitatud sisu sisse (embedded) või pakitud sisu ümber. Taoline tarkvara on orienteeritud dünaamilistele dokumentidele ja on ette nähtud kasutamiseks eelkõige võrkudes, kaasa arvatud veeb