container (2)CORBA arhitektuuris liidesehoidla ehk metaandmete hierarhia, üks kolmest abstraktsest superklassist (siia kuuluvad veel IRObject ja Contained)