descriptive billingkirjeldav arveldamine Krediitkaardiga arveldamise süsteem, kus krediitkaardifirma ei saada kliendile koos arvega ostukviitungite koopiaid. USA Föderaalreservi (keskpanga) määrus Z nõuab, et sel juhul peab kliendile saadetavas arves olema ära toodud kõigi tehingute kirjeldused, milles on ära näidatud iga üksiku tehingu kohta kuupäev, summa, müüja nimi ja koht, kus tehing toimus