IDL (1) (Interface Definition Language)liidesemäärangu keel Keel, mis võimaldab ühes programmikeeles kirjutatud programmil või objektil suhelda teise, tundmatus keeles kirjutatud programmiga. Jaosobjektidega võrkude puhul on tähtis, et uusi objekte saaks saata mistahes platvormi keskkonda. Liidesemäärangu keelt kasutava programmi näiteks on objektipäringu maakler (ORB), mis kasutab seda objektprogrammide omavahelise suhtlemise vahendamisel. Liidesemäärangu keel nõuab, et programmi liidesed oleksid kirjeldatud tupikprogrammiga (stub) või selle sisse kompileeritud programmilaiendusega. Programmides sisalduvaid tupikprogramme kasutab maaklerprogramm selleks, et programmid saaksid omavahel suhelda