CTI (Computer Telephony Integration)raal-telefonside, arvuti- ja telefonitehnika integratsioon Telefoniside juhtimine arvutitega. Seda terminit kasutatakse digitaalsete kõnekeskuste (call center) kohta, näiteks kui teie telefonikõne suunatakse automaatselt õigesse osakonda firmas, kuhu te helistate. CTI tähendab ka personaalarvuti võimet alustada ja hallata telefonikõnesid (sel juhul töötab arvuti personaalse kõnekeskusena). CTI rakendused võimaldavad:

  • Helistajate autentimist (helistaja isiku kindlakstegemist). On olemas mitmeid standardmeetodeid, mis võimaldavad teie personaalarvutil võrrelda helistaja telefoninumbrit teie kontaktide andmebaasiga
  • Isiku tuvastamist hääle järgi kas helistaja autentimiseks või kõne edasisuunamiseks
  • Helistaja telefoninumbri järgi tema kliendikaardi ekraaniletoomist ja sellel oleva info kasutamist kõne ajal
  • Kõne- või videokonverentside haldust
  • Helistajate poolt jäetud sõnumite ja ootele pandud kõnede kogumist ja kuvamist
  • Faksisõnumite vastuvõtmist ja nende edasisaatmist faksiaparaatidele
  • Kõnede võtmist väljapoole firmat (teleturundus jms.)
  • Helistaja soovide rahuldamiseks vajalike intelligentsete agentrakenduste käivitamist kõnesisendi alusel

Vt. ka AIN