cXML (commerce XML)kommerts-XML Uus komplekt dokumenditüübi definitsioone (DTD) XML spetsifikatsioonile. cXML töötab metakeelena, mis defineerib toote kohta vajalikku informatsiooni. Seda hakatakse kasutama tootekataloogide sisu vahetamise standardiseerimiseks ja väljakutse-vastuse protsessideks turvaliste elektrontehingute jaoks Internetis. Nimetatud protsesside hulka kuuluvad ostutellimused (purchase orders), ümbervahetusnõuded (change orders), kinnitused (acknowledgements), seisundivärskendused (status updates), kauba väljastamisteated (ship notifications) ja maksetehingud (payment transactions).

cXML sai alguse enam kui 40 firma koostöös, kes soovisid vähendada onlain-äri kulusid. See standardiseeritud metoodika lubab tulevikus e-kommertsi pidevalt parandada ja sujuvamaks muuta. Esimene cXML versioon (versioon 0.91) tuli välja mais 1999