NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quatation)NASDAQ on maailma suurim elektrooniline OTC (Over-The-Counter) väärtpaberibörs. Loodi NASD (National Association of Securities Dealers) poolt veebruaris 1971 ja NASDAQ’i nimekirjas oli siis 2500 firmat. Praegu on NASDAQ USA kõige kiiremini kasvav börs ning dollarimahu poolest teine väärtpaberibörs maailmas. Nõuded börsinimekirja pääsemiseks on kõige rangemad NASDAQ National Market’i (USA firmad) puhul, kus on praegu üle 4400 firma, tagasihoidlikumad on need NASDAQ SmallCap Market’i nimekirja puhul, kus on ca 1800 firmat. Et pääseda SmallCap Market’i nimekirja, peab olema täidetud vähemalt üks kolmest tingimusest: omakapital USD 4 miljonit, turukapitalisatsioon USD 50 miljonit või aastane netosissetulek USD 750 miljonit. NASDAQ’i ülemaailmses arvutivõrgus on üle 500 000 tööjaama. 1980. a. alustas NASDAQ reaalajas aktsiate parimate ostu- ja müügihindade kuvamist reaalajas, mis vähendas aktsiahindade hinnakahvlit 85%. NASDAQ Stock Market’i aastakäive ületas 1994. a. NYSE (New York Stock Exchange) aktsiate aastakäibe. NASD’i ja AMEX’i (American Stock Exchange) ühinemise tulemusena 1998.a. tekkis NASD-AMEX Market Group