GIWIST (Gee, I wish I’d said that)Oi kui kahju, et mina ise selle peale ei tulnud!