IYSWIM (If you see what I mean)Kui sa mõistad, mida ma öelda tahan