PDA (Public Display of Affection)Kiindumuse avalik demonstreerimine