control codetalitluskood Talitlusmärgile vastav ASCII kood, mille sisestamine või väljastamine kutsub esile teatud kindla tegevuse. Enamik talitluskoode sisestatakse klaviatuurilt sel viisil, et samal ajal hoitakse all teist klahvi, mis võib olla kas mõni teine märk või sõltuvalt klaviatuurist ja opsüsteemist ka näit. Ctrl, Alt vms. Mõnede talitluskoodide tarvis on olemas spetsiaalsed klahvid (Escape, Tab, Delete, Backspace, Return) nii et neid saab sisestada üheainsa klahvivajutusega.

Erinevates opsüsteemides ja programmides on kasutusel erinevad kokkulepped selle kohta, milliseid tegevusi mingi talitluskood esile kutsub.

Talitluskoode võidakse väljastada ka väljundseadmete, näit. printerite juhtimiseks