OS (Operating System)operatsioonisüsteem, opsüsteem Tähtsaim süsteemitarkvara hulka kuuluv programm, mis laaditakse arvutisse buudiprogrammi poolt ning mis juhib arvutisüsteemi tööd ja teenindab rakendusprogramme. Rakendusprogrammid saadavad operatsioonisüsteemile nõudeid mitmesuguste teenuste järele läbi rakendusliidese (API). Kasutajad saavad ka suhelda vahetult opsüsteemiga, kasutades selleks käsukeelt (ohjekeelt) või graafilist kasutajaliidest.

Operatsioonisüsteemid pakuvad rakendustele järgmisi teenuseid:

  • Multitegum-opsüsteemis, kus samaaegselt võivad töötada mitu programmi, määrab opsüsteem ära, millised rakendused ja millises järjekorras peavad töötama ning kui palju aega tuleb igale rakendusele anda, enne kui järjekord läheb järgmise rakenduse kätte
  • Opsüsteem juhib operatiivmälu ühiskasutust mitme rakenduse vahel
  • Opsüsteem juhib sisendeid ja väljundeid arvuti andmevahetusel välisseadmetega (kõvakettad, printerid jne)
  • Opsüsteem saadab sõnumeid igale rakendusele või interaktiivsele kasutajale (või süsteemioperaatorile) operatsiooni oleku kohta ja vigade kohta, mis võivad olla tekkinud.
  • Opsüsteem võib alla laadida pakktööteid (batch job) , näit. printimist, ja sel viisil tööst vabastada neid alustanud rakendusi
  • Paralleeltöötlust teostavates arvutites võib opsüsteem juhtida programmi jaotamist selliselt, et see kasutaks korraga enam kui üht protsessorit

Tuntumad personaalarvutite opsüsteemid on MS-DOS, MS Windows (Windows 95, Windows 98, Windows NT , Windows 2000 , Windows XP) , Mac OS ja UNIX’i-laadse opsüsteemi Linux mitmesugused distrod (BSD, SuSE Linux, Debian, Gentoo, Knoppix, Red Hat, Mandrake, MkLInux, Yellow Dog jne).

Opsüsteemid on ka pihuarvuteil, mobiiltelefonidel jt. mobiilseadmetel