boot loaderbuudilaadur Ketta stardisektorites resideeruv programm. Programm. Näit. IBM PC-tüüpi arvutite buudilaadur paikneb kõvaketta alguses 512-baidises sektoris.

Arvuti käivitamisel testib BIOS kõigepealt süsteemi ja annab siis juhtimise üle peabuudikirjele MBR (Master Boot Record) (kui süsteem on seatud buutima peabuudikirjelt). Seeejärel täidetakse peabuudikirjes resideeruv programm, mida kutsutaksegi buudilaaduriks. Selle ülesandeks on anda juhtimine üle opsüsteemile, mis teostab buutimisprotsessi lõpuni.

On saadaval palju erinevaid buudilaadureid, sh GNU GRUB, BootManager, LILO, NTLDR jne.