legacy applicationpärandrakendus Infotehnoloogias nimetatakse pärandrakendusteks ja -andmeteks neid rakendusi ja andmeid, mis on pärit vanematest keeltest, platvormidest ja riistvarast. Enamik ettevõtteid moderniseerib järk-järgult oma arvutiparki ja tarkvara, kusjuures on vaja, et pärandrakendused ja -andmed oleksid kasutatavad nii uues kui vanas keskkonnas (enamasti ei moderniseerita kõiki arvuteid korraga).

Vanasti kirjutati programme erinevatele opsüsteemidele, praegu viivad aga paljud firmad oma pärandrakendusi üle avatud ehk standardseid rakendusliideseid toetavatele programmikeeltele ja opsüsteemidele. Teoreetiliselt peaks see tulevikus lihtsustama rakenduste värskendamist ilma, et neid oleks vaja täielikult ümber kirjutada ning võimaldama kasutada olemasolevaid rakendusi koos suvalise opsüsteemiga.

Lisaks üleminekule uutele keeltele muudavad firmad ka rakenduste ja andmete paiknemist. Üldiselt peavad pärandrakendused seejuures jääma töövõimeliseks samal platvormil, millele nad olid loodud. Harilikult arvestavad uued arenduskeskkonnad vajadust toetada´pärandrakendusi ja -andmeid. On olemas palju uusi tööriistu, mis võimaldavad uuematest programmidest pöörduda pärandandmebaaside poole