SIMD (Single-Instruction, Multiple-Data) architectureühe käsuvoo ja mitme andmevooga arvutiarhitektuur Paralleeltööga protsessori arhitektuur, kus hulk andmetöötlust teostavaid funktsionaalüksusi teostab samu operatsioone erinevate andmetega. Sageli on selleks olemas keskne juhtplokk, mis saadab käsuvoo korraga kõigile andmetöötluse funktsionaalüksustele.

SIMD-arhitektuuri teine nimetus on "data parallel"

Vt. ka MIMD ja MISD