access profilejuurdepääsu profiil, pääsuprofiil AAA serveris iga kasutaja kohta säilitatav informatsioon. See sisaldab autentimiseks ja arvepidamiseks vajalikku infot ning kasutaja privileege autoriseerimisel