element (1)element HTML-dokumendi ehituskivi. Kui element koosneb algusmärgendist (start tag, opening tag) ja lõpumärgendist (end tag, closing tag) ning tekstist või mingist muust sisust nende vahel, siis võib elementi nimetada ka ümbriseks (container). "Tühi element" nagu näiteks reavahetuse käsk <br> omab ainult üht märgendit ja sel puudub sisu

Vt. ka data element