encryptionkrüpteerimine Andmete teisendamine sellisele kujule, mida teistel on võimalik lugeda ainult vastava dekrüpteerimisvõtme olemasolu korral. Traditsioonilistes salajaste võtmetega krüptosüsteemides kasutavad saatja ja vastuvõtja andmete krüpteerimiseks ja dekrüpteerimiseks üht ja sama võtit. Avaliku võtmega krüptosüsteemides kasutatakse kaht erinevat võtit - kõigile kättesaadavat avalikku võtit ning privaatvõtit, mida omab ainult selle omanik. Selle meetodi puhul võib igaüks välja saata omaniku avaliku võtmega krüpteeritud sõnumeid, kuid ainult omanik saab neid oma privaatvõtme abil lugeda. Kaks kõige tuntumat avaliku võtmega krüpteerimismeetodit on PGP (Pretty Good Privacy) ja DES (Data Encryption Standard)