IP telephonyIP-telefon, internetitelefon Tehnika, mis toetab hääle, andmete ja video edastamist pakettkommutatsiooniga IP-põhistes koht- ja laivõrkudes ning üle Interneti (nii leviedastusena kui interaktiivselt).

Kui on tegemist koht- või laivõrguga, siis nimetatakse IP-telefoni tavaliselt VoIP (Voice over IP) , kui aga Internetiga, siis kasutatakse terminit internetitelefon.

Vt. lähemalt Internet telephony