COPS (Common Open Policy Service Protocol)üldine avatud poliitika teenuseprotokoll COPS on IETF-le esitatud protokollistandardi projekt võrgupoliitilise informatsiooni vahetamiseks poliitikat määrava punkti (PEP - Policy Decision Point) ja poliitikat teostavate punktide (PEP - Policy Enforcement Points) vahel ning kujutab endast osa teenusekvaliteedi (QoS - Quality of Service) süsteemist. Poliitikat määravaks punktiks võib olla näiteks võrguserver, mida vahetult kontrolliv süsteemiadministraator (sysadmin, system administrator) sisestab andmeliikluse prioriteete (kõned, andmemassiivid, video, telekonverentsid jms) defineerivad poliitikamäärangud. Poliitika teostamise punktid võivad olla näiteks marsruuterid või OSI mudeli 3. kihi kommutaatorid, mis andmete liikumisel võrgus realiseerivad poliitilisi valikuid. Praegu on COPS mõeldud kasutamiseks koos ressursside reserveerimise protokolliga (RSVP - Resource Reservation Protocol), mis võimaldab ressursside eelnevat reserveerimist ajutiselt suurt ribalaiust nõudvateks seanssideks (näit. videolevi või multilevi). On võimalik, et COPS’i laiendatakse edaspidi nii, et sellest saab üldine sidepoliitika protokoll. Praktikas töötab asi nii, et kui RSVP nõue saabub marsruuterile või 3. kihi kommutaatorile, siis teeb RSVP kaks otsust. Esiteks tehakse kindlaks, kas laiaribalist ühendust vajava nõude rahuldamiseks on olemas piisavalt ressursse (admission control decision - vastuvõtukontrolli otsus). Kui ressursse on, siis teeb RSVP kindlaks, kas kasutaja on volitatud sellist nõuet esitama (policy control decision - poliitilise kontrolli otsus). Ilma COPS’ita toimuks ribalaiuse reserveerimine põhimõttel "kes ees, see mees" ja lühikese ajaga oleks võrk umbes