autonomous systemautonoomsüsteem Ühe ja sama administratiivüksuse kontrolli all olev marsruuterite komplekt, mis kasutab omavaheliseks andmepakettide marsruutimiseks ühist siselüüsi protokolli. Igale autonoomsüsteemile on IANA kinnistanud oma numbri