scripting language, script language



skriptikeel Lihtne spetsialiseeritud programmikeel. Skriptikeeles kirjutatud programme ei saa arvutil vahetult täita, neid tuleb teiste programmide abil interpreteerida ehk tõlkida arvutile mõistetavasse keelde. Esimesed skriptikeeled olid AppleScript, C Shell, MS-DOS pakkfailid ja TCL.