asymmetric transmissionasümmeetriline ülekanne Andmesides nimetatakse ülekannet asümmeetriliseks, kui võrgu poolt tulevad andmed suurema kiirusega ja kasutaja poolt võrgu poole lähevad andmed väiksema kiirusega. Sümmeetrilise ülekande puhul on andmekiirused mõlemas suunas ühesugused.

Asümmeetrilist ülekannet on otstarbekas kasutada näiteks siis, kui soovitakse hankida infot Internetist ja selliste rakenduste kasutamiseks nagu voogvideo (streaming video), kus allalaaditav andmemaht on palju suurem kui vastassuunas liikuvate andmete maht.

UMTS standard TD-CDMA on väga sobiv asümmeetriliseks andmeliikluseks, näit. Internetis surfamiseks