handoverüleandmine Mobiilsides tähendab üleandmine seda, et kui mobiiltelefoni omanik liigub ühe tugijaama piirkonnast teise tugijaama piirkonda (ühest rakust teise), siis võrk annab ühenduse haldamise üle uuele jaamale.

Kui GSM-võrgud võivad muuta ühe ja sama raku piires raadiokanali sagedust (sagedushüpped), siis UMTS-võrkudes seda ei tehta