mobile communicationsmobiilside Mobiilsideks nimetatakse üldiselt kõiki sidesüsteeme, kus signaalide edastamiseks ei kasutata juhtmeid või kaableid ning terminalid võivad seetõttu teatud ulatuses vabalt liikuda, ilma et side katkeks. Siia kuuluvad näit. mobiiltelefonisüsteemid (NMT, GSM, GPRS, UMTS jt), satelliittelefonisüsteemid, traadita kohtvõrgud, Bluetooth jne.