boot diskbuudiketas Flopiketas või CD-ROM, mis sisaldab opsüsteemi põhiosi ja selle käivitamiseks vajalikke abifaile ning mida kasutatakse arvuti buutimiseks. Süsteemi käivitamise teine etapp teostatakse alglaaduri abil, mida säilitatakse arvuti püsimälus.

MS-DOS ja MS Windows on sageli BIOS’is konfigureeritud nii, et algul üritatakse arvutit buutida flopikettalt ja seejärel kõvakettalt või mõlemalt. Vaikimisi kontrollitakse kõigepealt, kas flopiajamis on flopiketas sees ja kas sellele on salvestatud buudiprogramm. Kui flopiajamisse on mingi muu ketas sisse unustatud, siis antakse kasutajale sellest teada ja kui "vale" ketas on välja võetud, asub arvuti buutima kõvakettalt. Kui flopiajam on tühi, toimub buutimine kohe kõvakettalt.

Mõningaid opsüsteeme, näit. SunOS ja Solaris, saab konfigureerida buutimiseks võrgust, mitte kettalt. Taoline süsteem võib niisiis töötada ka ketasteta tööjaamana