renderingvisualiseerimine Andmete teisendamine kuvamiseks või printimiseks sobivasse vormingusse. Näiteks kiirte jälituse meetodi puhul võetakse kolmemõõtmelise objekti (või objektide kogumi) matemaatiline mudel ja teisendatakse see kahemõõtmeliseks bittrasterkujutiseks, mida saab ekraanil vaadata. Veebilehitsejad teisendavad HTML dokumente arvutiekraanil nähtavaks tekstiks ja piltideks