controllerkontroller Arvutikomponent, harilikult iseseisev trükkplaat või kiip, mis võimaldab arvutil kasutada teatud välisseadmeid. Näit. kettakontrollerit kasutatakse kõvaketta ja flopiketaste jaoks ja võrgukontrollerit arvuti ühendamiseks Ethernet’i võrguga. Vajalikud on veel klaviatuurikontroller, katkestusekontroller ja graafikakontroller

Vt. ka expansion board