hypertext documenthüpertekst-dokument HTML-keeles kirjutatud dokument, mida sageli nimetatakse ka veebidokumendiks (WWW document) või veebileheks (web page). Sama, mis HTML document