exception handlingeranditöötlus Kui rakendusprogrammi töö käigus on tekkinud erandolukord, siis püüab opsüsteem kindlaks teha, kas kusagil mälus leidub koodi, mis selle erandolukorra töötlemiseks on ette nähtud. Kui pole, siis sulgeb opsüsteem programmi või lülitab kogu arvuti välja