restartrestart, taaskäivitus Arvuti töö või programmi täitmise jätkamine pärast tõrget, kasutades tõrke-eelseid andmeid ja olekut.

Kui on tegemist opsüsteemi taaskäivitusega, siis on õigem kasutada terminit "reboot" või kui soovitakse tingimata kasutada terminit "restart", siis lisatakse opsüsteemi nimi, näit. "Restart Windows". Opsüsteemi taaskäivituse kohta kasutatakse ka terminit "warm boot". Kui arvuti toide lülitatakse välja ja uuesti sisse, siis on tegemist külmbuutimisega, mitte restardiga, sest sel juhul lähevad tõrke-eelsed andmed ja paljud seadistused kaduma