SDSL (Symmetric Digital Subscriber Line)sümmeetriline abonendiliin Andmeside tehnoloogia, mis võimaldab edastada andmeid suurema kiirusega kui tavaline telefoniside. SDSL toetab andmekiirusi kuni 3 Mbit/s mõlemas suunas, seepärast nimetataksegi seda sümmeetriliseks (vrd. ADSL)

SDSL puhul toimub andmeside telefonililiinide kõrgsageduslikus alas, nii et see ei sega samaaegset kõneühenduse pidamist samal liinil.

SDSL vajab spetsiaalset SDSL modemit.

Vt. ka DSL, ADSL , RDSL ja HDSL