wizardabimees, viisard, võlur, "tark mees taskus"  Rakendusprogrammi utiliit, mis hõlbustab rakendusprogrammi kasutamist. Abimehi kasutatakse näit. selleks, et talutada kasutajat läbi uue tarkvara installeerimise protseduuri