PSK (Phase Shift Keying)digitaalne faasimodulatsioon, faasimanipulatsioon, diskreet-faasmodulatsioon Faasimodulatsiooni meetod, kus moduleeriv digitaalsignaal varieerib kandevlaine faasi. Digitaalse faasimodulatsiooni lihtsaim variant on binaarne faasimodulatsioon, kus kandevlaine faasil võib olla ainult 2 väärtust - 0 ja 180o. Seda võib ette kujutada ka nii, et signaali edastamiseks kasutatakse korraga kaht kandevlainet, mis on omavahel faasis nihutatud 180o võrra ning signaali väärtusele 0 vastab ühe laine olemasolu ja väärtusele 1 teise laine olemasolu. Binaarse faasimodulatsiooni korral edastatakse iga sümboliga üks bitt. Kvadratuur-faasimodulatsiooni korral võib kandevalaine faasil olla 4 erinevat väärtust sammuga 90o (siit ka nimetus "kvadratuur-faasimodulatsioon"), mis võimaldab iga sümboliga edastada 2 bitti. Kasutatakse ka 8 faasiga faasimodulatsiooni 8PSK, mis võimaldab iga sümboliga edastada 3 bitti. 4 või enama arvu bittide edastamiseks iga sümboliga kasutatakse juba kvadratuur-amplituudmodulatsiooni, st lisaks faasile moduleeritakse ka kandevlainete amplituudi. Tehniliselt on see keerulisem, kuid tagab parema veakindluse

Binaarne e. 2-faasiline faasimodulatsioon

Kvadratuur- e. 4-faasiline faasimodulatsioon

8PSK ehk 8-faasiline faasimodulatsioon

I - faasislaine (In-phase), Q - kvadratuurlaine (Quadrature)

Et vastuvõtupoolel oleks võimalik kindlaks teha, milline faas vastab millisele signaali väärtusele, tuleb kasutada sünkroniseeritud tugisignaali, mille faas on teada. Seepärast kasutatakse digitaalsetes sidesüsteemides kasutatakse enamasti diferentsiaalset faasimodulatsiooni, mille puhul vajadus tugisignaali järele puudub