QAM (Quadrature Amplitude Modulation)kvadratuur-amplituudmodulatsioon Modulatsioonimeetod, kus kasutatakse korraga kaht 90-kraadise faasinihkega ehk omavahel kvadratuuris olevat kandevlainet ja kummalegi rakendatakse amplituudmodulatsiooni. Analoogtehnikas kasutatakse kvadratuur-amplituudmodulatsiooni PAL ja NTSC värvitelevisiooni ülekandel, kus värvisignaal kodeeritakse kaheks analoogsignaaliks I ja Q ("in-phase" ja "quadrature" ehk faasis-signaal ja kvadratuursignaal), millega siis moduleeritakse omavahel kvadratuuris olevaid kandevlaineid.

Digitaaltehnikas kasutavad QAM-modulatsiooni näiteks modemid eesmärgiga paremini ära kasutada sidekanali ribalaiust . Kui lihtsa digitaalse amplituudmodulatsiooni korral (näit. morsevõtmega signaliseerimisel) edastatakse iga sümboliga üks bitt (0 või 1), siis kõige elementaarsema QAM-modulatsiooni korral saab iga sümboliga edastada kaks bitti - üks bitt vastab ühe ja teine bitt teise kandevlaine amplituudile. Kuna kahe biti abil saab kodeerida neli erinevat sümbolit (00, 01, 10 ja 11), siis näit. üle 600-boodise sidekanali saab edastada informatsiooni andmekiirusega 2400 bit/s. Praktikas on enim kasutusel 16QAM, 64QAM, 128QAM ja 256QAM

Näide: 16QAM konstellatsioonidiagramm, Gray kood