symbolsümbol Digitaalsetes sidesüsteemides nimetatakse sümboliks vähimat tervikuna edastatavat andmeüksust. Lihtsaimate modulatsioonimeetodite, näit. binaarse faasimodulatsiooni korral edastatakse korraga 1 bitt, mis vastavalt signaali faasile on 0 või 1 ning sümbolkiirus ja bitikiirus langevad kokku. Keerulisemate modulatsioonimeetodite puhul edastatakse iga sümboliga mitu bitti, näit. 16QAM puhul vastab ühele sümbolile 4 bitti, nii et bitikiirus on 4 korda suurem kui sümbolkiirus