symbol ratesümbolikiirusDigitaalses sidesüsteemis edastatavate sümbolite arv sekundis, sama, mis boodikiirus. Boodides mõõdetavale sümbolikiirusele vastav andmekiirus (bit/s) sõltub sellest, millist kodeerimisviisi ja modulatsioonimeetodit kasutatakse. Näit. kui sümbolikiirus on 2400 sümbol/s ja iga sümboliga edastatakse 4 bitti, saame bitikiiruseks 9600 bit/s. Kaasaegsete modulatsioonimeetodite kasutuselevõtt on võimaldanud saavutada telefoniliinides andmekiiruseks 64 kbit/s (osa sellest kasutatakse juhtsignaalide ülekandmiseks, nii et tegelikuks andmekiiruseks jääb 56 kbit/s).

Tänapäeval eelistatakse termini "boodikiirus" asemel kasutada terminit "sümbolikiirus"