ppi (pixels per inch)pikslit tolli kohta Kuvari lahutusvõime mõõtühik.

400 ppi = 100 px/cm

Kuvariekraanil kuvatav tekst ja pildid koosnevad pikslitest . Arvuti videokaart juhib iga piksli värvi ja heledust. See, kuipalju piksleid ekraanile mahub, sõltub kuvari tüübist (enamiku kuvaritüüpide puhul on pikslite tihedus 72 või 96 ppi). Ekraanipikslite koguarv saadakse kahe arvu korrutisena, kus esimene arv näitab pikslite arvu horisontaalsuunas ja teine vertikaalsuunas. Näit. SXGA kuvaril on 1280x1024 ehk ligikaudu 1,3 miljonit pikslit. Kuvari seadeid muutes saab seda arvu vähendada, kuid mitte suurendada.

Mida suurem on pikslite arv, seda võimsam peab olema videokaart, sest pilti tuleb ekraanil uuendada sagedusega 60 kuni 85 korda sekundis. Mida rohkem erinevaid värvitoone, seda suurem on videokaardi koormus. Sellepärast on vastavalt kasutaja vajadustele võimalik kuvareid seada näitama rohkem piksleid ja vähem värvitoone või vastupidi

Vt. ka dpi