AMPS (Advanced Mobile Phone Service)täiustatud mobiilsideteenus Standardiseeritud analoog-mobiilsidesüsteem USA’s, mille aluseks on 1970.a. Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) poolt kindlaks määratud sagedusspektri jaotus. Võeti kasutusele AT&T poolt 1983.a. ja oli kuni 2008.a. levinuim mobiilsidesüsteem Ameerika Ühendriikides. AMPS kasutab sageduspiirkonda 800 kuni 900 MHz. Iga teenusepakkuja saab kasutada poolt 824-849 MHz ribast signaali vastuvõtuks ja poolt 869-894 MHz ribast signaali saatmiseks. Mõlemad ribad jagatakse FDMA (Frequency Division Multiple Access) tehnoloogiat kasutades 30 kHz laiusteks kanaliteks.

Analoogsignaali kasutava AMPS’i alusel töötati hiljem välja digitaalne D-AMPS (Digital AMPS). Siin jaotatakse iga kanal veelkord kolmeks, kasutades ajajaotusega hulgipöördust (TDMA – Time Division Multiple Access). Nii saab samas võrgus üheaegselt teenindada kolm korda rohkem kliente. D-AMPS on üks kolmest digitaalsest mobiiltelefoni standardist, mis kõik kasutavad TDMA tehnoloogiat. Teised kaks on GSM ja PDC