component videokomponentvideo Videoinfo salvestamise ja edastamise meetod, kus värvi- ja sünkrosignaalid on üksteisest eraldatud.

Värvisignaal peab alati koosnema vähemalt kolmest komponendist (alamsignaalist), sest ekraanile peab saama kolmest põhivärvusest (punane, roheline ja sinine) kombineeritud RGB värvused. Selleks on kasutusel peamiselt kaks meetodit:

  • RGB, kus R, G ja B (punase, rohelise ja sinise) signaalid tulevad igaüks eraldi juhet mööda (seda meetodit kasutatakse kõigis arvutikuvarites)
  • Analoog-komponentvideo süsteem Y:Pb:Pr, kus Y on heleduse signaal, mida kasutatakse ühtlasi ka sünkrosignaalina, Pb (P blue) on sinise signaali ja heleduse signaali vahe (esindades seega sinist ja kollast)

    Pb = R - Y

    ning ning Pr (P red) on punase signaali ja heleduse vahe (esindades seega punast ja helesinist)

    Pr = B - Y

Y:Pb:Pr komponentvideo signaali edastamiseks on samuti vaja kolme juhet nagu RGB puhul, kuid see süsteem võeti televisioonis kasutusele sellepärast, et R-Y ja B-Y signaalide liitmisel saadakse nullilähedane signaal ning must-valge ekraani puhul piisab normaalse pildi tekitamiseks ainult Y signaalist ning et värvilise ekraani puhul on Y:Pb:Pr signaalist RGB signaali saamine teostatav lihtsa elektroonika abil.

Komponentvideo signaali konnektorina kasutatakse S-video konnektorit. Komponentvideo salvestatakse tavaliselt YUV või RGB vormingus.

Digivideo puhul tähistatakse komponentvideot Y:Cb:Cr

Vt. ka composite video