digital videodigivideo Digitaalkujul salvestatud video. Digivideo saamiseks tuleb kasutada digitaalset videokaamerat või muundada analoog-videokaameraga salvestatud video digitaalseks. Analoog-videokaadrite muundamiseks digitaalseteks kaadriteks (bittrasterpiltideks) kasutatakse arvuti külge ühendatavaid kaadrimuundureid või neile sarnaseid seadmeid.

Tihendamata digivideosignaalid vajavad väga palju mäluruumi, mistõttu praegusaja arvutites kasutatakse videofailide tihendamiseks selliseid reaalajas töötavaid suure tihendussuhtega meetodeid nagu näit. MPEG

Vt. ka DVD, HDTV