signallingsignaliseerimine Juhtsignaalide saatmine sideseansi või muu operatsiooni alustamiseks ja lõpetamiseks. Signaalide all mõistetakse siin käske, mis nõuavad mingi operatsiooni teostamist (mitte neid signaale, mida pärast ühenduse loomist edastama hakatakse). Näit. telefonitehnikas saadetakse juhtsignaal kõne alustamiseks ja hiljem saadetakse uus signaal kõne lõpetamiseks (ühenduse katkestamiseks)