XBL (eXtensible Binding Language)laiendatav seosekeel XBL on märgistuskeel seoste kirjeldamiseks, mida saab lisada teistes dokumentides paiknevatele elementidele. Seoseid võib elementidele lisada nii kaskaadlaadistikke (CSS) kui ka dokumendiobjektide mudelit (DOM) kasutades. Elementi, millele on lisatud seos, nimetatakse seotud elemendiks ning see omandab uue seosega määratud uue käitumise.

Seosed võivad sisaldada sündmusetöötlejaid, mis registreeritakse seotud elemendile (uute meetodite ja omaduste omistamine nii, et need muutuvad kättesaadavaks seotud elemendilt) või anonüümsele sisule, mis paigutatakse seotud elemendi sisse