V.92ITU-T modemistandard, V.90 modemi edasiarendus, mis tõstab ülesvoolu andmekiiruse 33,6 kilobitilt sekundis 48 kilobitini sekundis. Võeti kasutusele 2000.a. ning vähendab ühenduse saamise aega (kätlust) sel viisil, et peab meeles eelmisel korral samale telefoninumbrile helistamisel läbiräägitud seadeid. Võimaldab ka panna andmesideseansi kõnelemise ajaks ootele