ITU-T (ITU Telecommunication Standardization Sector)Rahvusvahelise Elekterside Liidu Sidestandardisektor ÜRO allorganisatsiooni ITU osakond, mis loodi 1992.a. ning tegeleb rahvusvaheliste sidestandardite väljatöötamisega. ITU-T eelkäijaks oli CCITT.

ITU-T standardeid nimetatakse Soovitusteks (Recommendations). Suurt algustähte kasutatakse siin selleks, et eristada ametlikku standardit tavalisest soovitusest. ITU-T Soovitused on valdkondade järgi jaotatud seeriateks, mida tähistatakse inglise tähestiku tähtedega. Konkreetse standardi tähistus koosneb vastavast tähest ja sellele järgnevatest numbritest, näit. E.123 (siseriiklike ja rahvusvaheliste telefoninumbrite kirjaviis), G.711(audiokompressioon), H.323 (paketipõhised multimeedium-sidesüsteemid), T.120 (videokonverentsi andmeprotokollid), V.34 (täisdupleks-andmeside protokoll andmekiirusega kuni 28,8 kbit/s), X.500 (OSI mudeli kataloogistandard) jne. jne.